ES

UAB „ELAS“ įgyvendino projektą „UAB „ELAS“ lazerinių mikroapdirbimo įrenginių eksporto rinkų plėtra“ pagal veiksmų programos priemonę „Naujos Galimybės“, kodas: VP2-2.1-ŪM-04-K-04-213, remiamą Europos Sąjungos Regioninės plėtros fondo lėšomis.

Projekto pradžios laikas 2013 m. lapkričio 12 d. , projekto pabaigos laikas 2015 m. liepos 10 d. Projekto laikotarpiu įmonė UAB „ELAS“ sudalyvavo septyniose tarptautinėse parodose Indijos Respublikoje, Kinijos Liaudies Respublikoje, Vokietijos Federacinėje Respublikoje, Čekijos ir Graikijos Respublikose. Projekto tikslas išplėsti geografines eksporto rinkas, pirmiausiai orientuojantis į imlias technologijoms bei sparčiai besivystančias Azijos rinkas, bei praplėsti produktų rinkas, įsisavinant pramoninę lazerinių mikroapdirbimo įrenginių rinką, buvo įgyvendintas.