Welcome to ELAS. Contact us on +37065514467 or info@e-lasers.com

Įmonė UAB „ELAS“ įgyvendino projektą „UAB „ELAS“ eksporto plėtra naujose rinkose“

Įmonė UAB „ELAS“ įgyvendino projektą „UAB „ELAS“ eksporto plėtra naujose rinkose“

UAB „ELAS“ įgyvendino projektą „UAB „ELAS“ eksporto plėtra naujose rinkose“ pagal veiksmų programos priemonę „Naujos Galimybės“, kodas: VP2-2.1-ŪM-04-K-05-297, remiamą Europos Sąjungos Regioninės plėtros fondo lėšomis.

Projekto pradžios laikas 2014 m. rugsėjo 30 d. , projekto pabaigos laikas 2015 m. rugpjūčio 27 d. Projekto laikotarpiu įmonė UAB „ELAS“ sudalyvavo keturiose tarptautinėse parodose: trijose parodose Vokietijos Federacinėje Respublikoje ir vienoje Suomijos Respublikoje. Projekto tikslas išplėsti geografines eksporto rinkas buvo įgyvendintas.