UAB „ELAS“ įgyvendino projektą „UAB „ELAS“ eksporto plėtra naujose rinkose“ pagal veiksmų programos priemonę „Naujos Galimybės“, kodas: VP2-2.1-ŪM-04-K-05-297, remiamą Europos Sąjungos Regioninės plėtros fondo lėšomis.

Projekto pradžios laikas 2014 m. rugsėjo 30 d. , projekto pabaigos laikas 2015 m. rugpjūčio 27 d. Projekto laikotarpiu įmonė UAB „ELAS“ sudalyvavo keturiose tarptautinėse parodose: trijose parodose Vokietijos Federacinėje Respublikoje ir vienoje Suomijos Respublikoje. Projekto tikslas išplėsti geografines eksporto rinkas buvo įgyvendintas.